Insamlingsstiftelsen
Klimatsmarta Hållbara
Lastbilstransporter

Stiftelsens har som syfte att verka för miljövänliga landsvägstransporter för att på så sätt kunna uppnå dom uppsatta energi och klimatmålen till 2030 och framåt. Detta skall ske genom forskning och utveckling av järnvägsvagnar som medger att lastbilar och andra traditionella bärare av högvärdigt och miljöfarligt gods kan utnyttja järnvägens infrastruktur på ett mer rationellt sätt.

Där stiftelsens ändamål är att:  

- Främja forskning och utveckling av landsvägstransporter på järnvägen.
- Verka för en mer klimatneutral transportinfrastruktur.
- Dela ut stipendium till personer som verkar inom stiftelsens områden.  

Samverka med andra stiftelser och fonder såväl nationellt som internationellt.

”UPPROP 2023-05-14

Stiftelsens har som syfte att verka för miljövänliga landsvägstransporter för att på så sätt kunna uppnå dom uppsatta energi och klimatmålen till 2030 och framåt. Detta skall ske genom forskning och utveckling avjärnvägsvagnar som medger att lastbilar och andra traditionella bärare av högvärdigt och miljöfarligt gods kan utnyttja järnvägens infrastruktur på ett mer rationellt sätt. Stiftelsens första upprop ämnar främja projekt som fokuserar på utvecklingen av utsläppsfria lastbilstransporter.  
// Jan Eriksson, stiftare

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

En engagerad styrelse med starkt klimatfokus.

Styrelsens medlemmar har lång erfarenhet av att implementera miljövänliga lösningar och en genuin passion för klimatet.
Image of Jan Eriksson, CEO of Flexiwaggon
Jan Eriksson
Innovatör & Ordförande
Image of Jörgen Berglund
Jörgen Berglund
Advokat
Image of Hanna Eriksson Norman
Hanna Eriksson Norman
Styrelseledamot
Image of Jörgen Stenberg
Jörgen Stenberg
Entreprenör & Författare

Kontakta oss

Har du frågor?
Använd formuläret.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Har du frågor?
Använd formuläret.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Hoppsan! Något gick fel, vänligen försök igen.
Insamlingsstiftelsen Klimatsmarta hållbara lastbilstransporter.