Var med och bidra till en hållbar framtid.

Medel som tillfaller stiftelsen genom uppropet ska som en självständig förmögenhet användas för att främja stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål.
Vill du bidra med en donation?
Maila jeuf58@gmail.com
eller ring 070 564 50 18

Det är tid att agera.

Stiftelsens har som syfte att driva på skapandet av miljövänliga transportlösningar på järnväg för att på så sätt kunna uppnå de uppsatta energi- och klimatmålen. Detta sker genom bidrag till forskning och utveckling av järnvägsvagnar och transportlösningar på järnväg. Vårt mål är att göra det ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att avlasta vägnätet genom att transportera lastbilar och andra traditionella godstransporter på järnväg.
20%
av EU:s totala koldioxidutsläpp kommer från vägtransporter
6,5M
lastbilar rullar för närvarande  på Europas vägar

Vad vi lägger fokus på.

Genom att bidra till utvecklingen av nya tekniska lösningar och effektivisering av järnvägsnätets struktur och konfiguration, vill vi göra det möjligt att flytta över en så stor del som möjligt av landsvägstransporter till järnväg.
STÖTTA OSS I VÅRt uppdrag

Forskning

Skapa möjligheter för utveckling av lösningar som i grunden kan förbättra och förändra logistik och transporter totalt sett.

Miljö

Bidra till att utveckla lösningar som sträcker sig utanför det egna landet, och kan få globala effekter som minskar utsläpp och bidrar till att minska miljöproblem.

Stipendium

Dela ut stipendium till personer, företag och institutioner som aktivt bidrar till att skapa lösningar som ligger i linje med de av stiftelsen uppställda verksamhetsområdena.

Vi är i full gång med att förbättra planeten.

Sustainable Future Foundation spelar en huvudroll i ett av de mest konkret effektiva projekten inom den gröna omställningen, vilket redan har omskrivits, omtalats och hyllats runt om i världen.

FlexiWaggon

Vår tekniska lösning för att flytta lastbilstransporter på järnväg.

FlexiWaggon

Vår tekniska lösning för att flytta lastbilstransporter på järnväg.

TTS

Truck on Track Solutions. Tjänsten där lastbilen tar tåget.

TTS

Truck on Track Solutions. Tjänsten där lastbilen tar tåget.

Våra partners

“En överflyttning av godstransporter från väg till järnväg är helt nödvändig för att möta klimatmålen”
Det råder total enighet om att det nuvarande transportsystemen måste ersättas och utvecklas för att vårt samhälle ska kunna fungera och att vår miljö ska bevaras. Vägtransporterna måste ersättas av järnväg.

Många delar av landet, Europa och världen upplever det som närmast kan beskrivas som en “trafikinfarkt” som hotar både samhälle och miljö. Befintliga lösningar är ofullständiga och kräver snabb och radikal utveckling, om inte kaos ska uppstå som i sin tur kan få oöverskådliga konsekvenser för oss alla.
Jan Eriksson, VD
FlexiWaggon, Sverige

Var med och bidra till en hållbar framtid.

Medel som tillfaller stiftelsen genom uppropet ska som en självständig förmögenhet användas för att främja stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål.
Vill du bidra med en donation?
Maila jeuf58@gmail.com
eller ring 070 564 50 18

En engagerad styrelse med starkt klimatfokus.

Styrelsens medlemmar har lång erfarenhet av att implementera miljövänliga lösningar och en genuin passion för klimatet.
Jan Eriksson
Innovatör & Ordförande
Jörgen Berglund
Advokat
Hanna Eriksson Norman
Styrelseledamot
Jörgen Stenberg
Entreprenör & Författare

Kontakta oss

Har du frågor?
Använd formuläret.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Vill du vara med
på resan?
FÖLJ OSS
Har du frågor?
Använd formuläret.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Hoppsan! Något gick fel, vänligen försök igen.
Insamlingsstiftelsen Klimatsmarta hållbara lastbilstransporter.